LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
THƯ VIỆN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tư vấn giáo dục
Văn phòng
Điện Thoại: 0918349548
THỐNG KÊ
98
1094612
Chủ đề nghề nghiệp

Chủ đề nghề nghiệp

Lớp Mẫu giáo nhỡ Tuần thực hiện: 03/11/2012 đến 21/12/2012

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHÈ NGHIỆP CỦA BỐ MẸ


Thời gian thực hiện: Từ 3/12/2012 – 7/12/2012

 

 

 

 

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ TƯ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

 

TẠO HÌNH

Tô mầu bức tranh nghề sửa chữa ô tô

MTXQ

Trò chuyện về nghề ngiệp của bố mẹ

LQVT

Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân

THỂ DỤC

Đi trng đường hẹp, đầu đội túi cát

TCVĐ: Mèo đuổi chuột

VĂN HỌC

Thơ

Em vẽ

 

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

 

 

TCVĐ

Thi xem đội nào nhanh

 

Hoạt động góc

 

Tiếng Anh

Father, mother, brother, sister

Song: The finger family

 

Chơi tự do

 

 

TCVĐ

Thi xem đội nào nhanh

 

Hoạt động góc

 

Tiếng Anh

Grandfa

Grandma

Baby

Song: The finger family

Chơi tự do

 

  Bé tập viết tên

 

Bé trực nhật

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

 

 

Trò chơi với chữ

I, T, C

 

 

 

Bìa tập trong vở toán

Bài 7

 

Múa

 

Trò chơi với chữ I, T, C

 

 

 

Làm quen với các chữ số từ 1 - 10

 

Dạy thơ: Em vẽ

 

Nêu gương bé ngoan

           CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ THÍCH LÀM BÁC SỸ

Thời gian thực hiện: Từ 10/12/2012 – 14/12/2012

 

 

 

 

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ TƯ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

 

TẠO HÌNH

Vẽ nghề mà bé thích

MTXQ

Nói chuyện về nghề y

LQVT

Nhận biết nhóm có 4 đối tượng

Nhận biết chữ số 4

THỂ DỤC

Ném xa bằng 1 tay

TCVĐ: Chuyền bóng bằng chân

ÂM NHẠC

Dạy hát:

Cô giáo miền xuôi

Nghe: Cô giáo

TC: Những nốt nhạc vui

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

 

 

TCVĐ

Những chú hề tung hứng

 

Hoạt động góc

 

Tiếng Anh Spring

Summer

Sentences:

May I go out ?

May I come in ?

 

Chơi tự do

 

 

TCVĐ

Những chú hề tung hứng

 

Hoạt động góc

 

Tiếng Anh

Autumn

Winter

Sentences:

Open the door, please.

Close the door, please.

Chơi tự do

 

 

Bé tập viết tên

 

 

Bé trực nhật

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

 

 

Trò chơi với chữ

 I, T, C

 

 

 

Thủ công

Bài 4

 

Múa

 

Trò chơi với chữ  I, T, C

 

 

Bài tập toán

 

Dạy thơ: Em cũng là cô giáo

 

Nêu gương bé ngoan

 

                       CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ THÍCH LÀM CÔ GIÁO

Thời gian thực hiện: Từ 17/12/2012 – 21/12/2012

 

 

 

 

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ TƯ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

 

TẠO HÌNH

Xé và dán trang phục của cô ca sỹ

MTXQ

Trò chuyện về công việc của cô giáo

LQVT

Thêm bớt trong phạm vi 4

THỂ DỤC

Lăn bóng và di chuyển theo bóng

TCVĐ: Lăn bóng qua chân

VĂN HỌC

Truyện: Cây táo thần

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

 

 

TCVĐ

Bò chui qua những tờ báo

 

Hoạt động góc

 

Tiếng Anh

Butterfly

Dragonfly

Sentences:

What’s your name ?

My name is Tom

 

      Chơi tự do

 

 

TCVĐ

Bò chui qua những tờ báo

 

Hoạt động góc

 

       Tiếng Anh

Spider

Ant

Bee

Sentences:

How old are you?

I’m 4 years old.

 

 Chơi tự do

 

Bé tập viết tên của mình

 

 

     Bé trực nhật

 

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

 

 

Trò chơi với chữ

B, D, Đ

 

 

 

Bài tập toán

Bài 12

 

Múa

 

Trò chơi với chữ 

B, D, Đ

 

 

 

Làm bài tập toán

 

Thơ: Em cũng là cô giáo

 

Nêu gương bé ngoan

 


CÁC TIN TỨC KHÁC