LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
THƯ VIỆN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tư vấn giáo dục
Văn phòng
Điện Thoại: 0918349548
THỐNG KÊ
93
1094606
Kế hoạch chuyên môn Tháng 12

Kế hoạch chuyên môn Tháng 12

Lớp Nhà trẻ - A1 Thời gian thực hiện: Từ 3/12/2012 đến 28/12/2012

KẾ HOẠCH GIẢNG DẬY THÁNG 12/2012

Thời gian thực hiện: Từ 3/12/2012 – 7/12/2012

 

 

 

 

 

THỨ HAI

 

 

 

 

THỨ BA

 

 

THỨ TƯ

 

 

THỨ NĂM

 

 

THỨ SÁU

 

HĐ HỌC

 

Đi trong đường dích dắc

TM

Tô mầu

Cái đồng hồ

ÂN

Nghe: Con gà trống

TC: Vỗ tay cao, vỗ tay thấp

TM

Tô mầu:

Cái điện thoại

HĐVĐV

Bé tập xếp chồng

 

HĐ CHIỀU

 

Bước qua dây

NBPB

Hãy chọn đồ vật có mầu xanh

HĐVĐV

Bé tập xếp đoàn tầu hỏa

 

NBTN

Xe gì xuất hiện

 

THƠ:

Bạn mới

 

                                  

                                

 

        KẾ HOẠCH GIẢNG DẬY THÁNG 12/2012

Thời gian thực hiện: Từ 10/12/2012 – 14/12/2012

 

 

 

 

 

 

THỨ HAI

 

 

 

 

THỨ BA

 

 

THỨ TƯ

 

 

THỨ NĂM

 

 

THỨ SÁU

 

HĐ HỌC

 

Bò có mang vật trên lưng

TM

Tô mầu

Cái ba lô

ÂN

Nghe: Con gà trống

TC: Vỗ tay cao, vỗ tay thấp

TM

Tô mầu:

Cái mũ xinh

 

HĐVĐV

Bé tập xếp chồng

 

HĐ CHIỀU

 

Đi xung quanh rồi ngồi vào ghế

NBPB

Hãy chọn đồ vật có mầu đỏ

HĐVĐV

Bé tập xếp đoàn tầu hỏa

 

NBTN

Xe gì xuất hiện

THƠ:

Bạn mới

 

 

                                              

 

          KẾ HOẠCH GIẢNG DẬY THÁNG 12/2012

Thời gian thực hiện: Từ 17/12/2012 – 21/12/2012

 

 

 

 

 

THỨ HAI

 

 

 

 

THỨ BA

 

 

THỨ TƯ

 

 

THỨ NĂM

 

 

THỨ SÁU

 

HĐ HỌC

 

Bò trong đường dích dắc

TH

Tô mầu

   Đồng hồ to

Đồng hồ nhỏ

ÂN

Nghe: Ếch ộp

TC: Làm quen với âm thanh nhanh, chậm

TH

Tô mầu:

Điện thoại to, điện thoại nhỏ

 

HĐVĐV

Bé tập xếp ngôi nhà

 

HĐ CHIỀU

 

Hãy làm giống cô

NBPB

Hãy chọn đồ vật có mầu vàng

Trồng nụ

Trồng hoa

NBTN

Xe gì xuất hiện

VH

Truyện: Đôi bạn nhỏ

 

 

 

       KẾ HOẠCH GIẢNG DẬY THÁNG 12/2012

Thời gian thực hiện: Từ 24/12/2012 – 28/12/2012

 

 

 

 

 

THỨ HAI

 

 

 

 

THỨ BA

 

 

THỨ TƯ

 

 

THỨ NĂM

 

 

THỨ SÁU

 

HĐ HỌC

 

Đi xung quanh rồi ngồi vào ghế

TM

Tô mầu

Ba lô to

Ba lô nhỏ

ÂN

Nghe: Ếch ộp

TC: Làm quen với âm thanh nhanh, chậm

TM

Tô mầu:

Cái mũ to

Cái mũ nhỏ

HĐVĐV

Bé tập xếp ngôi nhà

 

HĐ CHIỀU

 

Đi trong đường ngoằn ngoèo

NBPB

Hãy chọn đồ vật có mầu xanh

Thi xem ai nhanh

NBTN

Xe gì xuất hiện

VH

Truyện:

Đôi bạn nhỏ

CÁC TIN TỨC KHÁC