LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
THƯ VIỆN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tư vấn giáo dục
Văn phòng
Điện Thoại: 0918349548
THỐNG KÊ
96
1094609
Chủ đề nghề nghiệp

Chủ đề nghề nghiệp

Lớp Mẫu giáo Bé Tuần thực hiện: 03/12/2012 đến 21/12/2012

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ NGHIỆP CỦA BỐ MẸ

Thời gian thực hiện: Từ 3/12/2012 – 7/12/2012

 

 

 

 

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ TƯ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

 

MTXQ

Trò chuyện về nghề nghiệp của bố mẹ

VĂN HỌC

Thơ: Làm nghề như bố

THỂ DỤC

Ném trúng đích ngang

Bò cao

ÂM NHẠC

Dạy hát: Cháu yêu cô chú công nhân

Nghe: Ở trường cô dạy em thế

TC: Đoán tên bạn hát

 

TẠO HÌNH

Tô mầu tranh bác nông dân

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

 

 

Tiếng Anh

Red, blue

Song: Rain, rain, go away

    

       Chơi tự do

 

 

TCVĐ: Chuyền bóng qua phải, qua trái

 

Hoạt động góc

 

Tiếng Anh

Pink, Green Song: Rain, rain, go away

 

Chơi tự do

 

 

TCVĐ: Chuyền bóng qua phải, qua trái

 

Hoạt động góc

 

    Bé trực nhật

 

 

      Chơi tự do

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

 

Nối tương ứng

1 - 1

 

 

Bài tập toán

Bài 17

 

Múa

Nối tương ứng

1 - 1

 

 

Bài tập nhận biết sự khác nhau về số lượng giữa 2 nhóm đối tượng

 

 

Thơ: Làm nghề như bố

Nêu gương bé ngoan

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ LÀ BÁC SỸ

Thời gian thực hiện: Từ 10/12/2012 – 14/12/2012

 

 

 

 

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ TƯ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

 

LQVT

Dậy trẻ tạo nhóm đồ vật

VĂN HỌC

Thơ: Em chẳng sợ tiêm

THỂ DỤC

Trưườn sấp

Chuyền bóng qua phải, qua trái

ÂM NHẠC

Võ tay theo nhịp: Cháu yêu cô chú công nhân

Nghe: Cô giáo

TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

 

TẠO HÌNH

Thủ công: Xé vụn giấy và dán vào các hình

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

 

 

Tiếng Anh

White, Black

Song: Twinkle, twinkle little

    

       Chơi tự do

 

 

TCVĐ: Chơi với những tờ báo

 

Hoạt động góc

 

Tiếng Anh

Brown, Grey

Song: Twinkle, twinkle little

 

Chơi tự do

 

 

TCVĐ: Chơi với những tờ báo

 

Hoạt động góc

 

    Bé trực nhật

 

 

      Chơi tự do

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

 

Làm toán trang 3

 

 

Làm bài tập toán

Tạo nhóm

 

Múa

Làm toán trang 3

 

 

Bài tập tư duy 1

 

Thơ: Em chẳng sợ tiêm

Nêu gương bé ngoan

 

                                                                       CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện: Từ 17/12/2012 – 21/12/2012

 

 

 

 

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ TƯ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

 

MTXQ

Trò chuyện về chú bộ đội

 

VĂN HỌC

Truyện: Em bé dũng cảm

THỂ DỤC

Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

ÂM NHẠC

Hát và vận đông: Chú bộ đội

Nghe: Cháu thương chú bộ đội

TC: Thi xem ai nhanh

 

TẠO HÌNH

Dán chấm tròn trên băng giấy

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

 

 

Tiếng Anh

Father, Mother

Song: The finger family

    

   Chơi tự do

 

TCVĐ: Bò chui qua những tờ báo

 

Hoạt động góc

 

Tiếng Anh

Sister, Brother Song: The finger family

    

Chơi tự do

 

 

TCVĐ: Bò chui qua những tờ báo

 

Hoạt động góc

 

    Bé trực nhật

 

 

      Chơi tự do

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 

 

Bài tập toán

 

 

Bài tập trong vở toán

Bài 10

 

Múa

Bài tập toán

 

 

Bài tập tư duy 2

 

Thơ: Em chẳng sợ tiêm

 

Nêu gương bé ngoan

 CÁC TIN TỨC KHÁC