THÔNG BÁO
    
 Giỗ tổ Hùng Vương toàn trường nghỉ học 1 ngày.(Thứ 7 ngày 16 tháng 4 năm 2016).
 Thứ 2 ngày 18 tháng 4 năm 2016 các con đi học bình thường.
 Kính chúc các con và toàn thể gia đình có những ngày nghỉ thật an toàn, vui vẻ và hạnh phúc.
                                                                                          
                                                                                    Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016
                                                                                                  Thay mặt nhà trường :
                                                                                                  Cô giáo : Khuất Thị Thanh Hiền.
CÁC TIN TỨC KHÁC
1